Måløy Havneservice AS ber alle som leverer avfall på anlegget om å kontakte en ansatt før levering. Dette er av hensyn til korrekt avfallshåndtering.

De forskjellige avfallstypene tas i mot og lagres på forskjellige steder på anlegget. Oppbevaring av avfall er merket med oransje.

Avfallsplan Spillolje

Typer avfall anlegget kan ta i mot:

Avfallstype

Avgiftsbelagt

Spillolje

 *

Sludge

*

Filter

*

Tauverk

*

Batterier

*

EE-avfall

*

Maling og Spraybokser

*

Våtorganisk avfall

 

Restavfall

 

Farlig avfall skal registreres og merkes for å kunne identifisere avfallsprodusent. Avfallsprodusent vil deretter bli fakturert kostanden ved destruksjon av avfallet.


Registrering av avfall skjer elektronisk på avfallsdeklarering.no, som erstatter skjemaene under. 

 

pdfNORSAS512.29 KB

Se for øvrig Avfallsplan_2017_Måløy_Havneservice_AS.pdf.

Dersom du ønsker å klage på håndteringen av avfallshåndteringen, vennligst send en e-post til hms@mhservice.no.