Mineraloljeavgift 2018

Følgende satser er vedtatt gjeldende fra 01.01.2018 (satsene er å forstå eksklusive MVA):

Tallene er hentet fra: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Artikler/Avgiftssatser-2018/

Oppdatert 2017-12-14 kl 09:45

 

Avgifter 2018   2017 2018 Endring
Bensin Veibruksavgift     5,190     5,170            -0,020
  CO2     1,040     1,160              0,120
  Sum avgift bensin     6,230     6,330              0,100
         
Autodiesel Veibruksavgift     3,800     3,750            -0,050
  CO2     1,200     1,330              0,130
  Sum avgift autodiesel     5,000     5,080              0,080
         
Mineralolje Grunnavgift     1,603     1,630              0,027
  CO2     1,200     1,330              0,130
  Sum avgift 500ppm     2,803     2,960              0,157
         
  Svovel     0,136     0,131            -0,005
  Sum avgift 1000ppm     2,939     3,091              0,152
         
Smøreolje       2,170     2,200              0,030
         
CO2 avgift for fiske        0,29        0,29                    -   

Mineraloljeavgift 2017

Følgende satser blir gjeldende fra 01.01.2017 (satsene er å forstå eksklusive MVA):

Tallene er hentet fra: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Artikler/Avgiftssatser-2017/.

Oppdatert 2016-12-15 kl 09:15

 

 
Avgifter 2017   2016 2017 Endring
Bensin Veibruksavgift     4,990     5,190              0,200
  CO2     0,970     1,040              0,070
  Sum avgift bensin     5,960     6,230              0,270
         
Autodiesel Veibruksavgift     3,440     3,800              0,360
  CO2     1,120     1,200              0,080
  Sum avgift autodiesel     4,560     5,000              0,440
         
Mineralolje Grunnavgift     1,630     1,603            -0,027
  CO2     0,920     1,200              0,280
  Sum avgift 500ppm/parafin/ADO farget 10ppm     2,550     2,803              0,253
         
  Svovel     0,133     0,136              0,003
  Sum avgift 1000ppm     2,683     2,939              0,256
         
Smøreolje       2,130     2,170              0,040
         
CO2 avgift for fiske        0,28        0,29              0,010

 

Mineraloljeavgift 2016

 

Følgende satser er gjeldende for avgifter fra 01.01.2016:

Fra 1. juli 2015 ble avgiftsgrunnlaget på alt drivstoff endret fra volumliter til standardliter. Dette er en endring som myndighetene gjennomfører for å få en mer enhetlig avgiftshåndtering. Denne endringen har sin hjemmel i «Forskrift om særavgifter», sist endret 01.07.2015.

 

    2015 2016 Endring
Bensin Veibruksavgift  4,870  4,990 0,120
  CO2  0,950  0,970 0,020
  Sum avgift bensin  5,820  5,960 0,140
         
Autodiesel Veibruksavgift  3,360  3,440 0,080
  CO2  1,090  1,120 0,030
  Sum avgift autodiesel  4,450  4,560 0,110
         
Mineralolje Grunnavgift  1,590  1,630 0,040
  CO2  0,900  0,920 0,020
  Sum avgift 500ppm/ADO farget/parafin   2,490  2,550 0,060
         
  Svovel  0,081  0,133 0,052
  Sum avgift 1000ppm  2,571  2,683 0,112
         
Smøreolje    1,980 2,130 0,150
         
CO2 avgift for fiske 0,270 0,280 0,010

 

Mineraloljeavgift 2015

Følgende satser er gjeldende for avgifter fra 01.01.2015:

Fra 1. juli 2015 ble avgiftsgrunnlaget på alt drivstoff endret fra volumliter til standardliter. Dette er en endring som myndighetene gjennomfører for å få en mer enhetlig avgiftshåndtering. Denne endringen har sin hjemmel i «Forskrift om særavgifter», sist endret 01.07.2015.

 

Avgifter 2015    
    2014 2015 Endring
Bensin Veibruksavgift 4,870  4,870                     -    
  CO2 0,930  0,950               0,020 
  Sum avgift bensin 5,800  5,820               0,020 
         
Autodiesel Veibruksavgift 3,820  3,820                     -    
  CO2 0,620  0,630               0,010 
  Sum avgift autodiesel 4,440  4,450               0,010 
         
Mineralolje Grunnavgift 1,557  1,590               0,033 
  CO2 0,880  0,900               0,020 
  Svovel 0,079  0,081               0,002 
  Sum avgift 2,516  2,571               0,055 
         
Smøreolje   1,940  1,980               0,040 
         
         
CO2 avgift for fiske   0,260  0,270               0,010 

  

 

Mineraloljeavgift 2014

Følgende avgifter er foreslått i revidert statsbudsjettet for 2014. Det reviderte budsjettet ga mye høyere avgiftssatser enn det opprinnelige budsjettet. Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2014

Avgifter oppgitt i kroner per volumliter, eks. mva.

Mineraloljeavgiften på gassolje øker fra kr 1,706 (2013) til kr 2,516. Økning på 81 øre.

Denne avgiften belastes marine gassolje/båtdiesel, landbruksdiesel, anleggsdiesel, fyringsolje og parafin.

  2013 2014 Endring
Grunnavgift 1,018 1,557 0,539
CO2 avgift 0,61 0,88 0,27
Svovelavgift 0,078 0,079 0,001
SUM 1,706 2,516 0,81
       
Smøreoljeavgift 1,9 1,94 0,04

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann går fra kr 0,13 til kr 0,26 (100% økning).

Mineraloljeavgift 2013

Følgende avgifter er foreslått i statsbudsjettet for 2013. Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2013

Avgifter oppgitt i kroner per volumliter, eks. mva.

Mineraloljeavgiften på gassolje øker fra kr 1,676 (2012) til kr 1,706. Økning på 3 øre.

  2012 2013 Endring
Grunnavgift 0,999 1,018 0,019
CO2 avgift 0,600 0,610 0,010
Svovelavgift 0,077 0,078 0,001
SUM 1,676 1,706 0,030
       
Smøreoljeavgift 1,860 1,900 0,040

Mineraloljeavgift 2012

Følgende avgifter er foreslått i statsbudsjettet for 2012. Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2012

Avgifter oppgitt i kroner per volumliter, eks. mva.

Mineraloljeavgiften på gassolje øker fra kr 1,649 (2011) til kr 1,676. Økning på 2,7 øre.

  2011 2012 Endring
Grunnavgift 0,983 0,999 0,016
CO2 avgift 0,59 0,6 0,01
Svovelavgift 0,076 0,077 0,001
SUM 1,649 1,676 0,027
       
Smøreoljeavgift 1,83 1,86 0,03

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+
Bestille MH24 kort
Skriv inn ditt navn
Skriv inn ditt mobilnummer
Skriv inn din e-postadresse
Kun siffer
4 siffer

Jeg forsikrer at jeg er over 18 år, og at opplysningene som er gitt i søknaden er riktig. Som et ledd i kredittvurderingen gir jeg MH Service fullmakt til å kontrollere opplysningene i søknadsskjemaet. Kortet kan kun disponeres av Bruker og ikke benyttes av andre. Mislighold (betalingsunnlatelse) medfører stopp av kort. Tap av kort skal øyblikkelig meldes til MH Service

-

MÅLØY:
Hovednummer/vakt:
+47 57 85 36 50
post@mhservice.no

FOSNAVÅG:
Hovednummer:
+47 700 88 422
Vaktnummer:
+47 95 11 31 48
fosnavag@mhservice.no

ÅLESUND:
Hovednummer/vakt:
+47 70 10 12 70
alesund@mhservice.no

Org nr 982 809 231 MVAWebdesign ©2009-2017 Web Norge