mhservice panorama


[X]

Mineraloljeavgift 2022

Følgende satser er vedtatt  gjeldende fra 01.01.2022 i tillegsmelding til Statsbudsjettet (satsene er å forstå eksklusive MVA):

Tallene er hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop2.-1-ls-20212022/id2884999/ 

Oppdatert 2021-12-14 kl 20:39

Avgifter 2022

 

2021

2022

Endring

Bensin Veibruksavgift          5,010     4,900    -0,110
  CO2          1,370     1,780     0,410
  Sum avgift bensin          6,380     6,680 0,300
         
Autodiesel Veibruksavgift          3,580     3,450    -0,130
  CO2          1,580     2,050     0,470
  Sum avgift autodiesel          5,160     5,500 0,340
         
Mineralolje Grunnavgift          1,740     1,760     0,020
  CO2          1,580     2,050     0,470
  Sum avgift 500ppm          3,320    3,810     0,490
         
  Svovel          0,140  0,1420     0,002
  Sum avgift 1000ppm          3,460     3,952     0,492
         
Smøreolje            2,350     2,380     0,030
         
CO2 avgift for fiske                       1,58             2,05           0,470
         
NB! Veibruksavgift på Biodiesel             3,66       3,09    -0,570

 

Fra opprinnelig (Høyres busjett, Oppdatert 2021-10-12 kl 10:18):

Avgifter 2022

 

2021

2022

Endring

Bensin Veibruksavgift 5,010 5,080 0,070
  CO2 1,370 1,780 0,410
  Sum avgift bensin 6,380 6,860 0,480
         
Autodiesel Veibruksavgift 3,580 3,650 0,070
  CO2 1,580 2,050 0,470
  Sum avgift autodiesel  5,160 5,700 0,540
         
Mineralolje Grunnavgift 1,740 1,760 0,020
  CO2 1,580 2,050 0,470
  Sum avgift 500ppm 3,320 3,810 0,490
         
  Svovel 0,140  0,1420 0,002
  Sum avgift 1000ppm 3,460 3,952 0,492
         
Smøreolje   2,350 2,380 0,030
         
CO2 avgift for fiske   1,58 2,05 0,470
         
NB! Veibruksavgift på Biodiesel 3,66 3,65 -0,010

 

 

Mineraloljeavgift 2021

 

Følgende satser er vedtatt gjeldende fra 01.01.2021 i Statsbudsjettet (satsene er å forstå eksklusive MVA):

Tallene er hentet fra:https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2021/id2767486/

Oppdatert 2020-12-16 kl 10:57

Avgifter 2021   2020 2021 Endring
Bensin Veibruksavgift          4,910    5,010     0,100
  CO2          1,260    1,370     0,110
  Sum avgift bensin          6,170    6,380      0,210
         
Autodiesel Veibruksavgift          3,620    3,580    -0,040
  CO2          1,450    1,580     0,130
  Sum avgift autodiesel          5,070    5,160     0,090
         
Mineralolje Grunnavgift          1,680    1,740     0,060
  CO2          1,450    1,580     0,130
  Sum avgift 500ppm          3,130   3,320     0,190
         
  Svovel          0,136    0,140     0,005
  Sum avgift 1000ppm          3,266    3,460     0,195
         
Smøreolje            2,270    2,350     0,080
         
CO2 avgift for fiske                     1,45           1,58           0,130

 

Veibruksavgift på biodiesel er vedtatt til kr 3,66 (8 øre høyere enn veibruksavgift på mineralsk diesel) 

 

Mineraloljeavgift 2020

 

Følgende satser er vedtatt gjeldende fra 01.01.2020 (satsene er å forstå eksklusive MVA):

Tallene er hentet fra:https://www.regjeringen.no/contentassets/6967214730d34b9190923f58f748a2fb/no/pdfs/prp201920200001ls0dddpdfs.pdf

Oppdatert 2019-12-13 kl 16:05

 
Avgifter 2020   2019 2020 Endring
Bensin Veibruksavgift     5,250     4,910            -0,340
  CO2     1,180     1,260              0,080
  Sum avgift bensin     6,430     6,170            -0,260
         
Autodiesel Veibruksavgift     3,810     3,620            -0,190
  CO2     1,350     1,450              0,100
  Sum avgift autodiesel     5,160     5,070            -0,090
         
Mineralolje Grunnavgift     1,650     1,680              0,030
  CO2     1,350     1,450              0,100
  Sum avgift 500ppm     3,000     3,130              0,130
         
  Svovel     0,133     0,136              0,003
  Sum avgift 1000ppm     3,133     3,266              0,133
         
Smøreolje       2,230     2,270              0,040
         
CO2 avgift for fiske        0,29        1,45              1,160

 

Mineraloljeavgift 2019

 

Følgende satser er vedtatt gjeldende fra 01.01.2019 (satsene er å forstå eksklusive MVA):

Tallene er hentet fra:https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2019/id2614443/

Oppdatert 2018-12-21 kl 12:49

 
Avgifter 2019   2018 2019 Endring
Bensin Veibruksavgift     5,170     5,250              0,080
  CO2     1,160     1,180              0,020
  Sum avgift bensin     6,330     6,430              0,100
         
Autodiesel Veibruksavgift     3,750     3,810              0,060
  CO2     1,330     1,350              0,020
  Sum avgift autodiesel     5,080     5,160              0,080
         
Mineralolje Grunnavgift     1,630     1,650              0,020
  CO2     1,330     1,350              0,020
  Sum avgift 500ppm     2,960     3,000              0,040
         
  Svovel     0,131     0,133              0,002
  Sum avgift 1000ppm     3,091     3,133              0,042
         
Smøreolje       2,200     2,230              0,030
         
CO2 avgift for fiske        0,29        0,29                    -   

 

Mineraloljeavgift 2018

Følgende satser er vedtatt gjeldende fra 01.01.2018 (satsene er å forstå eksklusive MVA):

Tallene er hentet fra: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Artikler/Avgiftssatser-2018/

Oppdatert 2017-12-14 kl 09:45

 

Avgifter 2018   2017 2018 Endring
Bensin Veibruksavgift     5,190     5,170            -0,020
  CO2     1,040     1,160              0,120
  Sum avgift bensin     6,230     6,330              0,100
         
Autodiesel Veibruksavgift     3,800     3,750            -0,050
  CO2     1,200     1,330              0,130
  Sum avgift autodiesel     5,000     5,080              0,080
         
Mineralolje Grunnavgift     1,603     1,630              0,027
  CO2     1,200     1,330              0,130
  Sum avgift 500ppm     2,803     2,960              0,157
         
  Svovel     0,136     0,131            -0,005
  Sum avgift 1000ppm     2,939     3,091              0,152
         
Smøreolje       2,170     2,200              0,030
         
CO2 avgift for fiske        0,29        0,29                    -   

Mineraloljeavgift 2017

Følgende satser blir gjeldende fra 01.01.2017 (satsene er å forstå eksklusive MVA):

Tallene er hentet fra: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Artikler/Avgiftssatser-2017/.

Oppdatert 2016-12-15 kl 09:15

 

 
Avgifter 2017   2016 2017 Endring
Bensin Veibruksavgift     4,990     5,190              0,200
  CO2     0,970     1,040              0,070
  Sum avgift bensin     5,960     6,230              0,270
         
Autodiesel Veibruksavgift     3,440     3,800              0,360
  CO2     1,120     1,200              0,080
  Sum avgift autodiesel     4,560     5,000              0,440
         
Mineralolje Grunnavgift     1,630     1,603            -0,027
  CO2     0,920     1,200              0,280
  Sum avgift 500ppm/parafin/ADO farget 10ppm     2,550     2,803              0,253
         
  Svovel     0,133     0,136              0,003
  Sum avgift 1000ppm     2,683     2,939              0,256
         
Smøreolje       2,130     2,170              0,040
         
CO2 avgift for fiske        0,28        0,29              0,010

 

Mineraloljeavgift 2016

 

Følgende satser er gjeldende for avgifter fra 01.01.2016:

Fra 1. juli 2015 ble avgiftsgrunnlaget på alt drivstoff endret fra volumliter til standardliter. Dette er en endring som myndighetene gjennomfører for å få en mer enhetlig avgiftshåndtering. Denne endringen har sin hjemmel i «Forskrift om særavgifter», sist endret 01.07.2015.

 

    2015 2016 Endring
Bensin Veibruksavgift  4,870  4,990 0,120
  CO2  0,950  0,970 0,020
  Sum avgift bensin  5,820  5,960 0,140
         
Autodiesel Veibruksavgift  3,360  3,440 0,080
  CO2  1,090  1,120 0,030
  Sum avgift autodiesel  4,450  4,560 0,110
         
Mineralolje Grunnavgift  1,590  1,630 0,040
  CO2  0,900  0,920 0,020
  Sum avgift 500ppm/ADO farget/parafin   2,490  2,550 0,060
         
  Svovel  0,081  0,133 0,052
  Sum avgift 1000ppm  2,571  2,683 0,112
         
Smøreolje    1,980 2,130 0,150
         
CO2 avgift for fiske 0,270 0,280 0,010

 

Mineraloljeavgift 2015

Følgende satser er gjeldende for avgifter fra 01.01.2015:

Fra 1. juli 2015 ble avgiftsgrunnlaget på alt drivstoff endret fra volumliter til standardliter. Dette er en endring som myndighetene gjennomfører for å få en mer enhetlig avgiftshåndtering. Denne endringen har sin hjemmel i «Forskrift om særavgifter», sist endret 01.07.2015.

 

Avgifter 2015    
    2014 2015 Endring
Bensin Veibruksavgift 4,870  4,870                     -    
  CO2 0,930  0,950               0,020 
  Sum avgift bensin 5,800  5,820               0,020 
         
Autodiesel Veibruksavgift 3,820  3,820                     -    
  CO2 0,620  0,630               0,010 
  Sum avgift autodiesel 4,440  4,450               0,010 
         
Mineralolje Grunnavgift 1,557  1,590               0,033 
  CO2 0,880  0,900               0,020 
  Svovel 0,079  0,081               0,002 
  Sum avgift 2,516  2,571               0,055 
         
Smøreolje   1,940  1,980               0,040 
         
         
CO2 avgift for fiske   0,260  0,270               0,010 

  

 

Mineraloljeavgift 2014

Følgende avgifter er foreslått i revidert statsbudsjettet for 2014. Det reviderte budsjettet ga mye høyere avgiftssatser enn det opprinnelige budsjettet. Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2014

Avgifter oppgitt i kroner per volumliter, eks. mva.

Mineraloljeavgiften på gassolje øker fra kr 1,706 (2013) til kr 2,516. Økning på 81 øre.

Denne avgiften belastes marine gassolje/båtdiesel, landbruksdiesel, anleggsdiesel, fyringsolje og parafin.

  2013 2014 Endring
Grunnavgift 1,018 1,557 0,539
CO2 avgift 0,61 0,88 0,27
Svovelavgift 0,078 0,079 0,001
SUM 1,706 2,516 0,81
       
Smøreoljeavgift 1,9 1,94 0,04

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann går fra kr 0,13 til kr 0,26 (100% økning).

Mineraloljeavgift 2013

Følgende avgifter er foreslått i statsbudsjettet for 2013. Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2013

Avgifter oppgitt i kroner per volumliter, eks. mva.

Mineraloljeavgiften på gassolje øker fra kr 1,676 (2012) til kr 1,706. Økning på 3 øre.

  2012 2013 Endring
Grunnavgift 0,999 1,018 0,019
CO2 avgift 0,600 0,610 0,010
Svovelavgift 0,077 0,078 0,001
SUM 1,676 1,706 0,030
       
Smøreoljeavgift 1,860 1,900 0,040

Mineraloljeavgift 2012

Følgende avgifter er foreslått i statsbudsjettet for 2012. Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2012

Avgifter oppgitt i kroner per volumliter, eks. mva.

Mineraloljeavgiften på gassolje øker fra kr 1,649 (2011) til kr 1,676. Økning på 2,7 øre.

  2011 2012 Endring
Grunnavgift 0,983 0,999 0,016
CO2 avgift 0,59 0,6 0,01
Svovelavgift 0,076 0,077 0,001
SUM 1,649 1,676 0,027
       
Smøreoljeavgift 1,83 1,86 0,03
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Følg oss:
Del på Facebook

MÅLØY:

Hovednummer/vakt:
+47 57 85 36 50
post@mhservice.no

Org nr 982 809 231 MVA

FOSNAVÅG:

Hovednummer:
+47 70 08 84 22
fosnavag@mhservice.no

ÅLESUND:

Hovednummer/vakt:
+47 70 10 12 70
alesund@mhservice.no
Personvern
Terms and Conditions Marine Sales
Innhold © Måløy Havneservice. Webdesign ©2009-2018 av Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for MHSERVICE med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.