Måløy Havneservice AS kan nå tilby Urea 40% løsning til meget konkurransedyktige priser.

Måløy Havneservice AS har allerede etablert et nettverk for levering. Dersom vi får bestillingen i god tid, kan vi levere i de aller fleste havner i Norge. Kostnadseffektive logistikkløsninger gir deg som kunde de laveste prisene.

Kontakt oss for mer informasjon eller pristilbud.

Nox Fondet:

Det gis støtte til driftskostnader som relateres direkte til tiltaket. Det gis for eksempel støtte til kjøp av urea som benyttes i SCR-anlegg (Selective Catalytic Reduction) som er gitt investeringsstøtte fra NOx-fondet. Støtten gis etterskuddsvis etter dokumentert forbruk de siste tre måneder. Det kan også søkes om støtte for en lengre periode. Dette vil være aktuelt for fartøy hvor SCR-anlegget ble installert i 2007 eller 2008. Det kan bare søkes om støtte for urea som er brukt i norsk avgiftspliktig farvann. Skifte av membraner og andre slitasjedeler gis ikke støtte. Støttesatsene gjelder per kg urea som 40 % løsningSCR-anlegg med bruk av urea.

 

pdfUrea ProdSpes238.88 KB
pdfUrea HMS325.01 KB

 

AdBlue

Hva er Euro IV og Euro V?

Euro IV og Euro V er nye EU standarder satt for å regulere utslipp fra tunge kjøretøy. De konsesjonsbelagte komponentene er NOx, partikulært materiale/ partikler, hydrokarboner og karbonmonoksid (CO). Euro IV standarden vil bli implementert fra oktober 2005 til oktober 2006, og Euro V fra oktober 2008 til oktober 2009.

Utslippsgrensene for NOx er 3.5 g/kWh i Euro IV og 2.0 g/kWh i Euro V.

Dette er krav som også Norge vil måtte etterleve.

Hva betyr dette for transportnæringen i Europa?

For å møte de nye EU-kravene, har flesteparten av Europas produsenter av tunge lastebiler bestemt seg for å benytte en teknologi som heter SCR (Selective Catalytic Reduction). Bilene utstyres med en ny type dieselmotor som kan nyttegjøre seg denne teknologien. Ved å sprøyte inn adBlue, en høykvalitets urealøsning i avgassene foran en katalysator, omdannes NOx til vanndamp og nitrogen. Resultatet er lavere utslipp, mindre drivstoff-forbruk og overholdelse av de strenge utslippskravene.

AdBlue leveres i bulk (1000 liter, IBC). Måløy Havneservice AS kan skaffe pumpe med pistol.

pdfAdBlue ProdSpes212.13 KB
pdfAdBlue HMS326.79 KB

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+
Bestille MH24 kort
Skriv inn ditt navn
Skriv inn ditt mobilnummer
Skriv inn din e-postadresse
Kun siffer
4 siffer

Jeg forsikrer at jeg er over 18 år, og at opplysningene som er gitt i søknaden er riktig. Som et ledd i kredittvurderingen gir jeg MH Service fullmakt til å kontrollere opplysningene i søknadsskjemaet. Kortet kan kun disponeres av Bruker og ikke benyttes av andre. Mislighold (betalingsunnlatelse) medfører stopp av kort. Tap av kort skal øyblikkelig meldes til MH Service

-

MÅLØY:
Hovednummer/vakt:
+47 57 85 36 50
post@mhservice.no

FOSNAVÅG:
Hovednummer:
+47 700 88 422
Vaktnummer:
+47 95 11 31 48
fosnavag@mhservice.no

ÅLESUND:
Hovednummer/vakt:
+47 70 10 12 70
alesund@mhservice.no

Org nr 982 809 231 MVAWebdesign ©2009-2017 Web Norge